Veel gestelde vragen

PGD-Nijkerk-3011
PGD-Nijkerk-3007
PGD-Nijkerk-3012

Gaat PGD Nijkerk een eigen PGD ontwikkelen?

Nee, de gezondheidscentra in Nijkerk gaan zelf geen PGD ontwikkelen. Het project PGD Nijkerk realiseert een kader om de ontwikkeling, invoering en opschaling van Persoonlijke Gezondheidsdossiers te faciliteren voor alle inwoners en hulpverleners in Nijkerk. Het PGD is ontwikkeld door Patient1.nl.

Doel is dat iedere inwoner van Nijkerk kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in een levenslang PGD. We vinden dit belangrijk omdat een persoonlijk gezondheidsdossier een hulpmiddel is om beter betrokken te raken bij het eigen zorgproces en meer regie te kunnen voeren op de behandeling.

Wat is het verschil tussen een PGD en een EPD?

Het PGD kan gezien worden als het informatiesysteem van de patiënt. Het EPD (elektronisch patiëntendossier) is een informatiesysteem dat een zorgverlener of zorginstelling gebruikt om medische gegevens van patiënten te verwerken. Een voorbeeld van een EPD is het Huisartsen Informatie Systeem (HIS), het Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS), of het Apothekers Informatie Systeem (AIS).

PGD-Nijkerk-1013
PGD-Nijkerk-1004
PGD-Nijkerk-2025

Hoe verhoudt het PGD zich tot het EPD?

Een EPD en PGD kunnen elkaar versterken. Wanneer het EPD en PGD met elkaar worden verbonden, geeft dit een completer overzicht.
U ziet welke gegevens in EPD-systemen over u zijn geregistreerd. De zorgverlener krijgt toegang tot informatie die u heeft bijgehouden of, indien gedeeld, een andere zorgverlener heeft bijgehouden.

Ik maak al gebruik van een patiëntenportaal/zorgportaal;
moet ik dan ook nog een PGD?

Een zorgportaal is een digitale omgeving waarin een zorgorganisatie (bijvoorbeeld een ziekenhuis) diensten aanbiedt. Je kan bijvoorbeeld online afspraken maken met je behandelaar, online met je arts chatten of digitale voorlichtingsfolders inkijken, of je gegevens inzien. Wanneer je inzage hebt in je gegevens, gaat het meestal alleen om gegevens die door behandelaars binnen de betreffende organisatie worden geregistreerd. Ook kan je niet altijd naar eigen inzicht gezondheidsinformatie toevoegen of nieuwe functies of apps gebruiken binnen een portaal.

Iemand die op meerdere plekken zorg krijgt, heeft met meerdere portalen te maken en dus geen integraal medisch dossier tot zijn beschikking (zie voorbeelden van onze PGD-ambassadeurs). Kortom, een PGD is organisatie-overstijgend en voorkomt versnippering van je gezondheidsinformatie over de portalen van je zorgverleners en maakt hergebruik mogelijk.

PGD-Nijkerk-2006
PGD-Nijkerk-1002

Wilt u meer informatie over het PGD Nijkerk of heeft u hulp nodig bij het aanmaken van uw eigen persoonlijk gezondheidsdossier? Neem dan gerust contact op met het projectbureau PGD Nijkerk via 033-7210500.

Uiteraard kunt u ook gebruik maken van het contactformulier.