Over het persoonlijk gezondheidsdossier PGD

PGD-Nijkerk-2005
PGD-Nijkerk-1001

In een persoonlijk gezondheidsdossier verzamelt u digitaal alle gegevens over uw gezondheid die nu versnipperd bij verschillende zorgverleners liggen. Zo heeft u een volledig overzicht van uw eigen dossier.

Het persoonlijk gezondheidsdossier is van u.
U bepaalt zelf welke informatie u aan welke dokter en hulpverlener geeft.

U kunt ook zelf informatie toevoegen die u belangrijk vindt. Zoals bijvoorbeeld een dagboek van uw klachten. Zo krijgt u de regie over uw eigen gezondheid (en ziekte) en kunt u eenvoudig communiceren met uw zorgverleners en andere professionals.

Doordat professionals inzage hebben in uw gegevens hoeft u uw verhaal niet overal opnieuw te doen. Ook is uw dossier bij iedere zorgverlener zo compleet mogelijk en krijgt hij/zij een volledig beeld van uw (medische) geschiedenis.

Hierdoor kan er, indien nodig, een uniek en persoonlijk zorgplan worden opgezet. U kunt hierin direct met uw behandelaar(s) communiceren. Dit is handig als u meerdere zorgverleners nodig heeft.

PGD-Nijkerk-1006
PGD-Nijkerk-2001

Het persoonlijk gezondheidsdossier maakt u zelf online, in een beveiligde omgeving, aan.

Het PGD is persoonsgebonden en bevat vertrouwelijke informatie met betrekking tot uw eigen gezondheid en ziekte. U kunt hierin zelf gegevens plaatsen, waaronder:

 • Aandoeningen en allergieën
 • Belangrijke ingrepen en operaties
 • Medicatie

Alle aandoeningen die bekend zijn bij de World Health Organization vindt u terug in het persoonlijk gezondheidsdossier. Deze lijst is aangevuld met nog veel meer aandoeningen door onze professionals.

Uw aandoeningen kunt u eenvoudig selecteren door de eerste drie letters van de aandoening in te tikken.

Wij proberen onze lijst zo compleet mogelijk aan te bieden. Mocht uw aandoening toch niet in onze lijst staan, dan kunt u contact met ons opnemen. Ons team van artsen beoordeelt de suggestie(s) en voegt ze toe aan de lijst.

Belangrijke Operaties
Informatie over een pacemaker of een verwijderde nier zijn belangrijk voor uw eigen arts, maar ook voor de arts die u bezoekt in het buitenland of voor hulpverleners tijdens een noodsituatie. In het Persoonlijk Gezondheidsdossier staat een lange lijst met mogelijke operaties en ingrepen. U selecteert deze heel eenvoudig uit de lijst.

Overzicht belangrijke heelkundige ingrepen
Al uw belangrijke heelkundige ingrepen vindt u in één overzicht terug. In het Medisch Dossier zijn de belangrijke heelkundige ingrepen en operaties verdeeld in:

 • Implantaten, zoals onder andere pacemaker, insulinepomp of hoortoestel
 • Belangrijke bypassoperaties
 • Ontbrekende organen
 • Vaste prothesen, zoals heup, schouder of andere prothesen
 • Transplantatie van organen, beenmerg of stamcel
 • Losse prothesen, zoals onder andere contactlenzen of kunstgebit

Al uw ingrepen kunt u eenvoudig selecteren, door deze aan te klikken en aan te vullen met een datum en eventueel belangrijke eigen specificaties.

Medicatie
Medicatie is één van de belangrijkste onderdelen van uw Medisch Dossier. Ook voor een regulier bezoek aan uw arts of een poli-afspraak is het verstandig deze bij te werken en de informatie te delen. Hiermee weet uw arts hoe u de medicatie werkelijk gebruikt en welke middelen van bijvoorbeeld een drogist zijn toegevoegd.

Medicatie overzicht
In één handig overzicht kunt u alle medicatie bijhouden. Hierin is ruimte voor:

 • Medicatie van arts, specialist of apotheker of gehaald bij de drogist
 • Zelfhulpmiddelen en homeopathie
 • Het voorschrift volgens de arts
 • En het feitelijk gebruik, voor het geval u uw medicijnen anders gebruikt dan voorgeschreven

Ook is er ruimte voor persoonlijke informatie, waaronder:

 • Contactgegevens bij noodgeval
 • Persoonsgegevens
 • Bloedgroep
 • Zorgverzekering
 • Aanvullende aantekeningen, die voor u van belang zijn

U bepaalt zelf wie inzage heeft in uw dossier. Het is niet voor niets een persoonlijk gezondheidsdossier.

Persoonlijk behandelplan
Binnen het persoonlijk gezondheidsdossier bestaan diverse behandelplannen voor specifieke aandoeningen. Deze behandelplannen maken onderdeel uit van het persoonlijk gezondheidsdossier. Lees hier alles over op de pagina persoonlijk behandelplan.

PGD-Nijkerk-3001
PGD-Nijkerk-3007
PGD-Nijkerk-3004

Wilt u meer informatie over het PGD Nijkerk of heeft u hulp nodig bij het aanmaken van uw eigen persoonlijk gezondheidsdossier? Neem dan gerust contact op met het projectbureau PGD Nijkerk via 033-7210500.

Uiteraard kunt u ook gebruik maken van het contactformulier.